sex


tiener sexverhaal 13
Hoe het begon Langs de rand van een bos in een land aan de rand van de westerse beschaving, waar de rijkdom van het proletariaat nog lang niet heeft toegeslagen, stond een klein ietwat vervallen huisje. In dat huisje had tot voor kort een oude vrouw de laatste jaren van haar leven gesleten, nadat ze haar man en haar kinderen had afgeleverd voor het leven zowel als voor de dood. Niemand had interesse gehad om dit huisje te bewonen, het nabijgelegen dorpje, waar een honderdtal mensen leefde, was al zo lang gewend geweest aan de bijna onbewoondheid van de omgeving, dat n of meer onbewoonde huizen er nauwelijks iets toe deed. Zorgen voor je levensonderhoud was nauwelijks een bekend begrip, proberen de armoede en de dood vr te blijven was eerder dagelijkse bezigheid. Wie interesseerde het wat er verder gebeurde als je zelf nauwelijks leven kon blijven.

Zo viel het huisje ten deel aan een nichtje van de oude vrouw, die toevallig van de dood van haar tante, een aangetrouwde tante weliswaar, had gehoord. In het stadje waar ze tot voor kort woonde had ze nauwelijks meer voor zichzelf en haar kinderen kunnen zorgen, en ze was blij met de kans de huisbaas en de ellende van de stad te kunnen ontvluchten voor een weliswaar bouwvallig, maar bewoonbaar huisje met een lapje grond, waar in ieder geval iets op wilde groeien. En dat was al meer dan ze ooit had gehad.

Francisca was blij met de kans opnieuw te beginnen. Niet dat het nou veel was, maar die vreselijke man in de stad, die haar huisbaas was, en die steeds dreigde met de politie als ze de achterstallige huur niet betaalde, was ze woonde ze nu hier, en ze had de grond al een beetje omgewerkt, en er wat sla en aardappelen in gezaaid. Totdat die begonnen te groeien, de sla deed al wat, moest ze met het weinige geld dat ze had, toe zien te komen. Francisca was een vrij jonge vrouw, ze was 35 jaar, en was al op 17-jarige leeftijd getrouwd. Haar man was al vroeg bij haar weggegaan, omdat het huwelijk door de voortdurende strijd en het gebrek aan geld al snel was verzand. Wel had hij haar twee kinderen bezorgd, een jongen, Peter, en een meisje, Alia. Ze kon zich niet herinneren ooit echt om de man te hebben gegeven, eerlijk gezegd was dat een gedachte die nooit bij haar was opgekomen. Armoede en de wens onderdak te zijn hadden haar tot het jawoord gebracht, zonder er bij na te denken. Andere jongens had ze voor hem niet gekend, het was haar eerste ervaring met de lichamelijke liefde geweest, en van geestelijke liefde was, dat kon ook niet, sprake geweest. Toen hij was weggegaan, en was weggebleven, had ze geen spijt en geen verlaten gevoel gehad. Eigenlijk alleen maar opluchting. Het leven was hard geweest, en werd er riet beter of harder van. Ze had altijd al zelf moeten zorgen voor wat eten, wat verzorging en wat verder nodig was. Ze had gewerkt als schoonmaakster in het plaatselijke fabriekje, en als er eens een paar centjes waren overgebleven van haar schamele loon had de sloeber die in de kroeg verzopen. Iets waar hij zich misschien zelf voor had geschaamd, reden waarom hij misschien was vertrokken. Dat de man b.v. zou kunnen zijn verongelukt, of dat er iets anders met hem zou kunnen zijn gebeurd, was iets dat nooit in haar hoofd was opgekomen. Het was gewoon voorbij.

Je kon niet zeggen dat ze er onverzorgd uitzag. Voor zo ver dat mogelijk was, knipte ze steeds haar haar, waste zich regelmatig, knipte haar nagels, maar van het bestaan van schoonheidsmiddelen had ze nooit gehoord. Die wereld was haar onbekend. Toch was ze geen lelijke vrouw. Toen ze nog in de stad woonde had dikwijls een man op straat zijn hoofd omgedraaid, maar het was haar eigenlijk niet echt opgevallen. Als je het zou moeten kenschetsen, was Francisca een maagd, wiens lichamelijke gevoelens nooit waren gewekt. Ze had kinderen gekregen, maar de daad die daartoe had gevoerd had haar volkomen onberoerd gelaten. Ze had volkomen zonder nadenken toegelaten, want van haar kant was er niets, helemaal niets geweest.

Alia was de oudste van de twee. Ze was nu 16 jaar oud, en was donkerharig - door haar moeder wat geknipt, had donkere ogen, en een wat vermoeide manier van doen. Een regelmatig gezichtje, dat door een paar witte tanden en een vriendelijke glimlach knap kon worden genoemd. Ze was lichamelijk beperkt ontwikkeld, haar borstjes nog maar net gevormd, maar duidelijk present, en menstrueren deed ze nog pas sinds twee jaar. Ze was volkomen onschuldig en onwetend van wat haar lichaam nog voor eisen zou kunnen en misschien zou willen stellen, als het tot leven zou worden gewekt. Wie zou dat echter moeten doen, haar moeder leefde in dezelfde staat, om haar heen was eenzaamheid, en ze had er ook geen enkele behoefte aan.

Peter was een jaar jonger. Als een van beiden een kind was, dan zeker hij. Hij werd door zijn zuster beschermend behandeld, maar ook gepest, en hij vond het allemaal prima. Eigenlijk was hij een beetje lui, maar als zijn moeder het vroeg werkte hij in de tuin, sinds kort. Hij vond dat leuk. Evenals zijn moeder en zijn zuster donkerharig, een knappe jongen, nog geheel onvolgroeid, een lang en mager lichaam.

Iedereen had in dit huisje zijn taak gekregen. Francisca deed het huishouden, Peter werkte in de tuin, vaak ook onder leiding van zijn moeder, en Alia deed de boodschappen, zorgde dat het om het huis schoon en opgeruimd bleef, en in het algemeen hielpen ze elkaar. Zo ging de dag altijd vlug voorbij. 's Avonds gingen ze slapen als het donker werd, 's ochtends stonden ze op als de zon opkwam. Zo nu en dan speelden ze een spelletje, dat Francisca ooit had gekregen bij een of andere wasmiddel, niets bijzonders, maar het was eens wat anders. Als ze zich wasten bekeken ze elkaars lichaam zonder bijgedachte, Francisca kleedde zich net zo makkelijk naakt uit waar een van de twee bij was als andersom. Peter keek de laatste tijd wel erg aandachtig naar haar tieten, maar dat vond ze niet verontrustend. Waarom ook. Dat hij met meer belangstelling zijn zuster bekeek, was iets dat alleen Alia wist. En omgekeerd, maar beiden waren alleen nog maar nieuwsgierig. Het was natuurlijk ook interessant, jongens waren verschillend van meisjes, en het waarom, maar vooral het hoe begon hen te interesseren.

In die paar weken dat ze hier nu woonden was er al een routine ontstaan: aan het eind van de week wasten ze zich allemaal in de keuken in een halve houten ton, die ze in de schuur hadden gevonden, en die voldoende waterdicht was om als een badkuip te dienen. Vandaag had Peter hout gehakt, en Francisca had warm water gemaakt, zodat ze aangenaam konden baden. Het was wel warm weer, gelukkig, dacht ze, dan kunnen ze nog met weinig kleren toe, maar het water uit de put was wel heel koud. Ze had net het "bad" klaargemaakt, Peter kwam juist binnen, en zei "zal ik als eerste gaan?" "Ja, goed, Alia is nog bezig buiten, dus ga jij eerst maar. en daarna ga ik. Ik maak ondertussen nog wat water klaar". Peter ging naar de "slaapkamer" die hij gebruikte - er waren eigenlijk maar twee kamers in het huis, een keuken die ook woonkamer was, en een soort slaapkamer, die niet meer was dan een met een oude lap afgescheiden deel van de keuken - en kleedde zich geheel uit. Naakt liep hij de keuken in, stapte in de kuip, en ging half liggen. Francisca zei "moet ik je vandaag je rug wassen, of kan je het zelf?"

Peter had zich al eens afgevraagd waarom vrouwen zoveel anders waren dan mannen, als hij dan, en was eigenlijk best benieuwd hoe het er precies uitzag. Hij had pas gisteren gemerkt dat onder bepaalde omstandigheden zijn piemel groter kon worden. 's Ochtends als hij wakker werd, en hij nodig moest pissen, had hij soms een hele stijve piemel, en als hij die dan aanraakte voelde dat prettig aan, en in het algemeen voelde het vreemd aan, of hij er iets mee wilde doen, maar niet wist wat. Hij wilde zijn moeder er naar vragen, maar durfde niet goed.

Nadat Peter zich had gewassen, begon Francisca zijn rug te wassen met een doekje en wat zeep. Het voelde best lekker aan, en onder water begon wat anders alleen maar 's ochtends gebeurde. Lust gevoelens begonnen in zijn lichaam reacties op te roepen: dat was nieuw, en wij weten allemaal dat het gewoon is, maar voor Peter, die nog geheel onwetend was, was het nieuw en verontrustend. Maar het ging zo ongemerkt, dat hij zelf eigenlijk niet wist dat hij een stijve had. Toen hij dus opstond uit het water, stond zijn penis omhoog als een vlaggemast, en Francisca keek er verbaasd naar. Verschrikt keek Peter haar aan, toen hij het merkte, en zei "dat heb ik tegenwoordig steeds vaker, zou er iets mis zijn?" Zo veel wist Francisca nog wel dat het geen ziekte was, dus ze zei "nee dat hebben mannen zo nu en dan. Maar je bent al groter geworden dan ik dacht". "Hoe krijg ik het nou weer weg, mam?" "Ik weet het niet, " zei Francisca ongerust en verlegen, misschien gaat het vanzelf over". "Moet je eens voelen hoe hard hij is", en Peter draaide zich naar haar toe en Francisca pakte de penis tussen twee vingers en zei verbaasd "keihard; wat raar, dat heb ik nog nooit gevoeld". Door haar aanraking werden de gevoelens die tot de erectie leidden nog versterkt, wat ze geen van beiden konden weten, dus de penis werd groter en harder. Francisca kon hem met haar vingers nauwelijks meer omvatten, dus ze pakte hem in haar volle hand om goed te voelen. Onbewust bewoog ze het velletje wat omhoog, zodat Peter wel bijzonder prettige gevoelens kreeg. "Doe dat nog eens". "Wat?" "Nou je deed je hand omhoog, en dat was heel erg lekker. Doe het nog eens.". Francisca die hem graag een plezier deed, bewoog het vel nu op en neer, en Peter stootte een zacht gekreun uit. "Doe ik je pijn?", zegt Francisca verschrikt. "Nee, doorgaan, nog verder omhoog en weer terug, het is heerlijk." Francisca keek zelf nu met verbazing naar het kloppende ding in haar hand. Het pulseerde en klopte, en ze kreeg er zelf wat vreemde gevoelens van in haar buik, zodat ze nog even doorging en haar tempo zelfs wat versnelde. Ineens schokte Peter met zijn onderlijf, en de penis stootte een straal vocht uit. Francisca hield verschikt op, maar weer roept hij "doorgaan, doorgaan, dit is het". Wij weten dat Francisca hem daarna klaarmaakte, en dat Peter een paar lozingen kreeg.

Beiden kijken elkaar verbaasd aan. "Dat was nog eens lekker, wist je daarvan, " zegt Peter. "Nee, ik heb dat nog nooit eerder gezien of gedaan", zegt Francisca, en vraagt zich af wat het eigenlijk is. Het had iets te maken met wat haar man vroeger, ze is het al bijna vergeten, met haar deed, maar daar was ze nauwelijks met haar zinnen bij geweest. Ze begreep het niet, maar ze vond het erg fijn dat ze Peter zo'n plezier had gedaan. Ze pakte een doek om het sperma van de vloer te vegen, en begon de jongen af te drogen. Even later verdween Peter weer naar de kamer om zich aan te kleden.

De volgende dagen dacht geen van beiden meer aan het voorval. Ze waren druk bezig met hun werk, en Peter was het al bijna weer vergeten, toen hij na een week weer wakker werd met een stijve, en vooral een veel grotere dan hij vroeger had. Hij bekeek het verbaasd, terwijl hij nog op bed lag, naakt achterover op de deken, en dacht ineens weer aan het gebeuren in de keuken. "Verrek", dacht hij, "hij lijkt wel veel groter dan eerst. Zou dat komen van dat gedoe van mijn moeder? Ze heeft hem uitgerekt." Maar aangezien hij behalve lust geen pijn voelde, bedacht hij dat het wel zo zou horen. Hij stond haastig op en liep door de keuken naar buiten om te gaan pissen. Terwijl hij door de keuken liep, zag Francisca hem, Alia lag nog op bed, en toen hij even later, met nog een halfstijf ding weer binnen kwam, zei ze bezorgd "had je het weer?" "Ja, en het lijkt wel of hij groter is geworden, het zal toch echt wel goed zijn?" "Laat eens kijken", en Francisca, boog zich over de penis, nam hem in haar hand en voelde. Prompt begon het ding te stijgen, werd groot in haar hand en begon te kloppen als een machine. Verbaasd keek ze naar het grote ding, en zei dat hij inderdaad groter was geworden. "Ik zal maar weer hetzelfde doen als vorige week, " zegt ze, "dat heeft toen goed geholpen". Terwijl ze de jongen stond af te trekken, werd Alia wakker, en bekijkt het tafereel met verbazing. "Wat ben je nou toch aan het doen, mam", zegt ze. "Wil je zijn piemel er af trekken, of moet 'ie opgewreven worden?" Francisca kijkt om, en zegt haar dat het ding zo groot en zo stijf wordt, en dat ze hem moet behandelen om het weer klein te krijgen. Alia staat nieuwsgierig op en komt kijken. "Zal ik het overnemen, " zegt ze beleefd, "want ze ziet dat Francisca niet in een makkelijke houding staat. "Ja goed, kijk zo moet je het doen", en Francisca wijst het meisje hoe ze de pik moet vasthouden en het vel op en neer bewegen.

Was Peter al opgewonden geraakt van wat zijn moeder met hem deed, toen Alia begon te trekken, steeg zijn lust tot grote hoogte. Zacht kreunend pakt hij haar schouder, trekt haar tegen zich aan, en fluistert dat ze het zacht maar stevig moet doen, en dat zo fijn is. Alia die zonder enig vermoeden aan het karwei is begonnen, wordt opgewonden van het gevoel van de zachte, en toch harde penis in haar hand, die plotseling begint te kloppen, en vervolgens een paar meter vooruit een lading sperma spuit. Peter hijgt dat ze door moet gaan tot hij het zegt, en er komen nog vier ladingen. Francisca heeft ondertussen een doek gepakt, veegt de pik schoon en zegt "nou jongens eens kijken of hij slap wordt". Peter gaat op een stoel zitten, en alle drie kijken ze nu met belangstelling naar de dikke pik, die langzaam inschrompelt.

Alia ondertussen heeft een merkwaardig gevoel in haar buik gekregen. De hele ervaring heeft haar niet onberoerd gelaten, maar ze weet niet wat ze er mee aan moet. Terwijl ze zich gaat wassen besluit ze haar poesje met koud water te wassen, niet zo'n gek idee, want ze had gemerkt dat het daar vochtig was geworden, wat ze ongewoon vond. Toch voelde het niet onprettig aan. Toen ze toevallig haar tepels aanraakte bij het verdere wassen, merkte ze dat die keihard waren, en dat het een heel opwindend gevoel veroorzaakte. Snel droogde ze zich af, ging naar binnen, en vond daar de anderen al aangekleed en klaar om wat te eten. Snel kleedde ze zich ook aan, en zorgde ervoor haar deel te krijgen. Als je niet opschoot vrat Peter alles op.

Die dag ging alles gewoon voorbij, en iedereen was 's avonds zo moe dat er over dat wat 's ochtends was gebeurd niet meer werd gesproken. Eerlijk gezegd werd het vergeten omdat ze er niet mee om konden gaan, en ze niet wisten wat het betekende, zelfs Francisca met haar twee kinderen niet. Hoe het verder ging Een paar dagen later stuurt Francisca de beide kinderen naar het dorp om in de plaatselijke winkel wat dingen te kopen. Als ze terug wandelen komen ze een jonge man tegen, die hen vriendelijk toelacht. Hij zegt hen goedendag, en spreekt hen aan: "jullie heb ik nog niet vaak gezien. Wonen jullie sinds kort in het dorp?" "Ja, ", zegt Alia, "wij wonen in het huisje van onze tante, die is gestorven." "O ja, die heb ik gekend, jullie wonen daar met je moeder, h, ik heb haar laatst in het dorp gezien. Ik ben de schoolmeester van het dorp, maar jullie zijn te oud voor mijn school. Kunnen jullie wel lezen en schrijven?" De man kijkt vooral Alia vurig aan, hij vindt het wel een lekkere meid. Hij is weliswaar getrouwd, maar is een liefhebber van jonge meisjes. Zijn vrouw weet daarvan, en houdt zelf ook wel van een leuke belevenis, wat hij eigenlijk niet goed vindt, want in dit dorp moet je wel oppassen. Maar deze lui wonen erg afgelegen, misschien een kans? Dat ze beiden heel onschuldig zijn kan hij niet weten. "Nou, " zeggen ze tegelijk, "dat zouden we best willen". Alia zegt "we hebben het natuurlijk ooit wel geleerd, maar we zijn alles vergeten." "Weet je wat, dan kom ik Zaterdag bij jullie langs en dan help ik jullie wat op weg, goed?" Het lijkt hun een goed idee, maar Alia zegt dat hun moeder het ook goed moet vinden. Als ze het niet goed vindt zullen ze het nog wel zeggen, anders zien ze Jan zaterdag wel.

Thuis gekomen vertellen ze opgewonden het verhaal aan Francisca, die meteen in is. Door alle opwinding heeft Peter weer een flinke stijve gekregen. "O, kijk eens mam, Peter krijgt weer een stijf ding". Dat ze zelf ook behoorlijk jeuk tussen haar benen heeft gekregen, en dat het vochtig aanvoelt, vertelt ze nog maar niet. Francisca staat onmiddellijk op. Terwijl ze Peter zegt dat hij zijn broek moet uitdoen, trekt ze een stoel dichterbij. Peter zit op een stoel voor haar, Alia staat er naast, en als Francisca de penis vastpakt en begint te trekken voelt ze nu zelf ook een merkwaardig warm gevoel tussen haar benen. Verbaasd bedenkt ze dat ze toch niet ongesteld kan zijn. Ze drukt haar andere hand tegen haar onderbuik zonder het echt te weten, bemerkt dat dat heel lekker aanvoelt, en zegt tegen Alia "neem het eens over". Alia pakt direct de dikke lul in haar handen en begint er aan te trekken. Francisca trekt haar jurk omhoog, brengt haar hand in haar broek en begint te wrijven. Peter kijkt dit verbaasd aan, Alia kan het niet zien, omdat ze met haar rug naar haar moeder zit, maar ze heeft ook haar eigen plezierige gevoelens. Verbaasd merkt ze dat ze zin heeft een zoen op die kop te drukken. Ze buigt zich voorover en zoent de eikel. Peter kreunt nu diep, evenals trouwens Francisca die voor het eerst bemerkt dat haar kut haar genot kan bezorgen, en duwt dan het hoofd van zijn zuster omlaag. Alia pakt zonder nadenken de penis in haar mond en begint te zuigen en te likken. Francisca merkt nu wat er gebeurt, ziet dat Peter hier heel veel plezier aan beleeft, en als Alia even later de penis loslaat om adem te halen, duwt ze het meisje weg en zegt "laat mij het maar verder doen." Terwijl ze zich zelf blijft vingeren buigt ze zich over de pik en neemt hem in haar mond. Alia kijkt wat haar moeder aan het doen is met zich zelf, en doet haar na. Ze wrijft als een gek over haar kutje, en komt al gauw tot een soort hoogtepunt, dat haar echter alleen nog maar heter maakt. Op dat moment begint Peter te spuiten, wat Francisca overvalt, maar ze laat het ding niet los, omdat ze tegelijkertijd denkt dat dit makkelijker is dan het steeds opruimen. Bovendien merkt ze dat de spuitende en kloppende lul in haar mond bijzonder opwindend en lekker is. Even later slikt ze een flinke lading sperma door. Buiten adem richt ze zich weer op. Zelf heeft ze nog geen hoogtepunt bereikt, ze heeft zich te veel moeten inspannen om de jongen te helpen. Nu echter staat ze op, wankelt naar het bed, gaat liggen, trekt haar jurk omhoog, doet haar broek opzij, en begint zich heftig te vingeren. Peter staat op en kijkt wat ze aan het doen is, Alia is druk met zichzelf bezig op een stoel en ziet niet wat er gebeurt. Peter, die bedenkt dat zijn moeder hem met haar mond heeft geholpen, en dat hij dat bij haar ook kan doen, buigt zich over Francisca heen, doet haar hand opzij, trekt haar broek uit, duwt de benen naar buiten en knielt tussen haar knien en begint te likken. Nu is Francisca in alle staten, ze geniet luidruchtig, duwt haar onderlijf naar boven tegen de likkende mond, en komt even later schreeuwend klaar. Alia is opgehouden met haar eigen bezigheden en komt kijken. Als ze ziet hoe haar moeder ligt te genieten, doet ze snel haar broek uit, gaat naast haar moeder op het bed en begint zich over haar kut te wrijven. Peter bekijkt het even, begrijpt wat nu van hem wordt verlangd, buigt zich over zijn zuster en begint haar ook te likken en te zuigen. Alia, die zwaar behaard is, evenals trouwens Francisca, is erg nat, al het vocht uit haar kut heeft zich door haar schaamhaar verspreid. Alia komt even later ook schreeuwend klaar, en daarna bekijken de twee vrouwen de rechtopstaande penis van Peter. "Hij is al weer zo groot", zegt Alia, en Francisca pakt het ding meteen beet, trekt Peter naast zich op het bed en begint de penis te bewerken. Om hem kleiner te maken zal dit niet helpen, denkt Alia, die nu weer verlangen in haar onderlijf voelt. Ze voelt met haar vinger onderin haar kutje, en ineens bedenkt ze dat als haar vinger daarin kan, dat die pik van Peter er ook in kan. Peter ligt ondertussen op zijn rug met zijn pik omhoog, met de hand van Francisca er omheen. Alia knielt boven hem, en Francisca die nu instinctief voelt wat het meisje wil, duwt de penis van de jongen tegen het vochtige kutje aan. Alia laat zich op het ding zakken, Peter voelt de vochtige binnenkant van de kut van zijn zuster, die prompt begint te bewegen en langzaam zakt het ding verder bij haar binnen. Even voelt Alia een vreemde maar lekkere pijn, en dan is het alleen nog maar genot. Francisca laat de penis los, die nu helemaal naar binnen gaat, en bekijkt met stijgende lusten de twee neukers die zich geheel uitleven. Alia voelt het lange warme ding in haar lichaam, en dat is zo lekker dat ze er gek van wordt. Opeens begint het ding in haar te kloppen, en ze weet helemaal niet meer wat er nu gebeurt. Ze is ondertussen zo gek dat ze klaar komt, en half over haar broer heen valt, die echter nu zelf aan zijn hoogtepunt is en zijn lading in haar spuit. Dit is zo'n lekker gevoel dat Alia weer klaarkomt.

Alia rolt van haar broer af op de grond. Francisca die nu toch ook wel heel heet is geworden, en eigenlijk wel wil wat Alia net heeft gedaan, ziet dat Peter een heel klein pikkie heeft gekregen. Peter is niet meer aanspreekbaar, en als ze voorzichtig de penis aanraakt duwt hij haar hand weg. "Ik moet even uitrusten, ma, ik ben doodop, jullie hebben hem nu goed klein gemaakt" Peter denkt dat de bedoeling van deze activiteiten is zijn harde penis klein te maken. Francisca denkt dat eigenlijk ook, ze ziet het allemaal nog als een soort medicijn, maar heeft vaagjes het idee dat ze vroeger met haar man ook iets dergelijks toe moest laten. Ze verwondert zich wel, want toen had ze alleen maar weerzin, en nu vindt ze het heel lekker.

Ze staat op, en gaat naar buiten om een emmer water te halen. Terug gekomen roept ze dat ze zich allemaal moeten wassen. Naakt staan de drie zich even later rondom de emmer het onderlijf te wassen, elkaar verlegen aankijkend, vooral broer en zus, die voor het eerst van hun leven hebben geneukt. "Vond jij het fijn, Peter, " zegt Alia. "Ja, het was geweldig, " zegt Peter, "als hij weer zo groot wordt moeten we het weer zo doen, Francisca kan het de volgende keer doen."

Die nacht slapen ze allemaal als rozen, alleen Francisca heeft het wat moeilijk, want echt goed klaar gekomen is ze niet. Maar ze is dat ook nooit gewend, dus echt een probleem vindt ze het niet

Verdere ervaringen Hun belevenis was geen aanleiding voor schuldgevoel of iets dergelijks. Dat het niet hoorde, of dat je zoiets niet doet, of dat het intiem was, het zijn gedachten die ze niet hebben, en ook niet kunnen hebben. Het leven gaat gewoon weer verder. Aan het einde van een namiddag staat opeens de jonge schoolmeester voor de deur. Belangstellend bekijkt hij hoe de drie daar leven. Hij bekijkt Francisca en bedenkt dat het een mooie vrouw is, rijp en gevuld, terwijl die dochter er ook mag wezen. Met zijn allen zitten ze om de houten tafel in de keuken, en Alia loopt heen en weer met glazen wijn. De wijn had Jan meegenomen. Jan informeert naar hun vorige leven in de stad. Geen van allen weten ze er veel meer over te vertellen. Francisca zegt lachend "we zijn hier zo vrij en het is hier zo fijn, we zijn alle ellende allang vergeten". Als Jan nader vraagt wat voor ellende wordt hem de huisbaas en de fabriek uitgetekend. "Wat doen jullie hier dan de hele dag", vraagt hij. "Zien jullie wel eens andere mensen?" Nee, die zien ze eigenlijk nooit, "maar", zegt Francisca, "die hebben we ook niet nodig. We hebben het heel druk, en 's avonds gaan we vroeg naar bed, we hebben onze slaap hard nodig". Na een paar glazen wijn moet Jan pissen, en Peter wijst hem de weg naar de bosrand. Jan, hoewel beter behuisd, vindt dat niet gek, maar vertelt Peter wel dat hij zelf een WC heeft. Peter wil precies weten wat dat is, en als het is uitgelegd zegt hij dat dat voor de vrouwen wel makkelijker zal zijn, want zijn moeder klaagt altijd dat als het koud is, dat haar billen dan zo koud worden. Jan stelt zich de situatie voor, en hoopt dat Francisca ook nodig moet, maar die laat zich niet zien. Als de beide mannen hebben geplast, wandelen ze nog wat rond, en Jan bewondert Peters tuinwerk. Als ze net op het punt staan naar binnen te gaan, komt Alia naar buiten en loopt naar de bosrand. De beide anderen staan vlak in de buurt, maar voor haar is er niets ongewoons aan, dat ze haar jurk optilt, haar broek laat zakken en hurkt om haar behoefte te doen. Jan, die er maar een paar meter vanaf staat, kijkt gefascineerd toe. Omdat Alia haar benen een klein beetje uit elkaar houdt, heeft hij een goed uitzicht op haar behoorlijk harige kutje. En als daar dan nog een flinke plas uitvloeit, wordt in zijn broek een harde bobbel zichtbaar. Jan is duidelijk zeer opgewonden. Alia die niet op hen let, merkt het niet, maar Peter ziet het wel. "Heb jij dat ook zo vaak, dat je zo'n harde krijgt, zo maar", vraagt hij aan Jan. Die kijkt hem niet begrijpend aan. "Wat bedoel je?". "Nou, ik zie dat jij ook zo'n harde krijgt, ik heb dat soms ook en om het weg te krijgen moeten Alia en mijn moeder soms heel veel moeite doen." Dit beneemt Jan de adem. "Leg dat eens uit", zegt hij met een rooie kop. Bij wat de jongen net heeft gezegd, stelt hij zich iets voor, dat hem redelijk onmogelijk lijkt. "Nou, als ik zo'n hard ding heb, doet Francisca met haar hand het vel heen en weer, totdat er spul uit komt.. Een paar dagen geleden heeft Alia het met haar lijf gedaan, dat was nog beter, en daarna kan ik weer een paar dagen vooruit. Je kan niet met zo'n ding in je broek lopen, dan kun je niet werken, " zegt de jongen onschuldig. "Als jij dat hebt wat doe je dan?" "Nou", zegt Jan alert, "dan doet mijn vrouw dat voor me." Peter knikt begrijpend: "maar die is er nu niet, moet ik Alia vragen om je te helpen?" Dat lijkt Jan onverwacht een reuze idee.

Alia is juist naar binnen gegaan, en de beide mannen gaan naar binnen, waar Francisca in het slaapgedeelte van Peter bezig is de boel wat schoon te maken, en Alia de wijnglazen schoonmaakt. Peter gaat naar haar toe. "Luister eens, Jan heeft net zo'n probleem als ik, hij heeft ook zo'n hard ding, kan jij hem even helpen, anders kan hij niet naar huis." Alia is direct bereid, en ze zegt dat Jan maar moet gaan zitten. Jan gaat op de bank zitten, en Alia tegenover hem. "Je moet je broek uitdoen", zegt Peter, anders wordt het zo'n rommel, en mijn moeder vindt dat niet leuk. Jan krijgt een kleur, maar doet inderdaad zijn broek uit, denkend in wat voor gesticht hij nu terecht is gekomen. Als hij met opgerichte paal op de bank zit, leunend tegen de tafelrand, pakt Alia zonder veel complimenten zijn paal en begint hem af te trekken. Peter kijkt belangstellend toe. Jan begint al snel veel plezier in de situatie te krijgen, maar vraagt zich even af waar de moeder is. Francisca komt even later binnen, ziet wat er gebeurt, en komt naderbij. Jan schrikt, en denkt dat het nu wel zal zijn afgelopen. "Heeft hij ook al zo'n probleem met dat ding?", zegt Francisca. "Ga maar even op het bed liggen, dan gaat het beter" en ze gaat erbij zitten om toe te kijken. Alia stopt met de penis, wijst naar de hoek en Jan staat op en gaat op het bed liggen. De anderen komen naast hem zitten, en Alia buigt zich over hem heen. Francisca echter duwt haar opzij, zegt "wacht even", en begint aan zijn broek te sjorren. Even later is zijn onderlichaam naakt, en staat het ding rechtop in een flinke bos haar. Alia buigt zich nu over de penis, trekt het vel achteruit en neem de eikel in haar mond, zoals ze bij Peter had gedaan. Jan is nu goed op dreef, kreunt van genot en Peter en Francisca kijken hitsig toe. Niet lang daarna voelt Alia hoe de penis begint te schokken en ze slikt haastig al het zaad door. Jan ligt glazig te kijken. "Heeft ze het goed gedaan?", vraag Francisca. "Dat mag je wel zeggen, " zeg Jan, "ik ben even van de kaart". "Ja, " beaamt Peter, " dat had ik ook toen ze met haar mond had gedaan. Maar toen ze hem in haar gaatje stopte was ik helemaal van de kaart." Hier moet Jan even over denken. Bij de gedachte die nu in hem opkomt wordt zijn pik meteen weer hard. "In haar gaatje?":, zegt hij. "Ja, van onderen". Jan kijkt Alia aan: "wil jij dat met mij ook doen?" zegt hij. Francisca, die zich herinnert hoe ze vorige keer, toen Alia Peter had geholpen, tekort was gekomen, buigt zich naar voren. "Nee, deze keer zal ik dat wel doen", zegt ze. Ze trekt haar jurk over haar hoofd, haar broek van haar benen, en knielt boven de man.. Jan houdt zijn adem in, hij ziet het warme lichaam met de behaarde kut boven zich, en voelt hoe ze voorzichtig met haar schaamlippen zijn penis pakt. Alia brengt zijn penis voor de vochtige opening, en Francisca laat zich op de harde penis zakken. Het harde, gladde ding glijdt naar binnen, Francisca wordt helemaal wild van dat gevoel, dat ding in haar, en begint heen en weer te bewegen. Jan is al gauw helemaal overdonderd van de gevoelens die hem bezig houden. Met Francisca is het al niet beter, en als Jan al gauw begint te spuiten, is ze helemaal van de kaart. Ze komt klaar als een locomotief, en als ze van de man afglijdt, en naast hem gaat liggen, zien de anderen dat haar kut vol met sperma zit. Niet dat Alia en Peter weten dat het zaad is. Maar ze zien het witte spul, en weten ook nog wel dat dat uit die penis komt, en voor dat lekkere gevoel zorgt. Bij Peter als het er uit komt, en bij Alia als het erin komt. En bij Francisca ook. Ze ligt nog heerlijk na te genieten van de fantastische beurt die ze heeft gehad. Ze kijkt naar Jan naast haar. "Was het goed", vraagt ze. "Is hij nou kleiner geworden?". Jan besluit dat hij hier toch eens wat voorlichting moet gaan geven. "Laat me even bijkomen, " zegt hij, "en dan moet ik jullie een boel vertellen. Maar vandaag wordt het te laat, dus ik kom later een keer terug om te vertellen wat er te weten valt over wat we nu hebben gedaan."

Een uur later stapt hij zijn eigen woonkamer binnen. Hij heeft de anderen achter gelaten, terwijl Peter druk bezig is Alia een beurt te geven, en Francisca ijverig met haar vinger zichzelf zit te bevredigen. Hoofdschuddend, en al weer opgewonden is hij naar huis gelopen. "Allemachtig, wat een geil stelletje, en ze weten nog geeneens waar ze mee bezig zijn."

De voorlichting Het kostte Jan enige dagen om zijn ervaring met de drie bij het bos te verwerken. Hoewel hij wist, of in ieder geval sterk vermoedde, dat zijn vrouw, Natasja wel interesse had voor wat vertier op sexueel gebied, had hij toch niet het lef om haar rechtstreeks met buitenechtelijk verkeer te confronteren. Hij hield zijn mond dicht over wat er was gebeurd. Natasja was een knappe, donkere vrouw, gekleed volgens de in het dorp geldende normen, hoewel dat haar prachtige figuur en de volle borsten nauwelijks kon verhullen. In bed had hij er een hele kluif aan, want eerlijk gezegd was ze moeilijk te bevredigen, en n van de problemen waar het echtpaar mee worstelde na 10 jaar huwelijk, was het ontbreken van een kind. Natasja was zeker in staat een kind te krijgen, maar Jan was gebleken niet vruchtbaar te zijn. Hij had zo'n duister vermoeden, dat Natasja best eens via een ander zou willen proberen om zwanger te worden, maar het was nooit zelfs maar vaagjes aan de orde gekomen. Met schrik realiseerde hij zich, dat als ze dat echt wilde, ze zich nergens door geremd zou voelen als ze te horen kreeg wat hij, Jan, met die twee vrouwen in het bos had gedaan. Vaag dacht hij aan Peter, die zijn vrouw een beurt gaf, en op datzelfde moment drong tot hem door dat er makkelijk iets fout kon zijn gegaan. Hij zelf zou geen van die twee zwanger hebben kunnen maken, maar die zus zou makkelijk door haar broer bevrucht kunnen zijn. Hij begreep dat hij hen snel iets moest gaan vertellen!

Meteen de volgende dag ging hij naar het huisje, en vond ze allemaal aan tafel. "Gelukkig", dacht hij, "dan kan ik ze allemaal in n keer alles vertellen." "Ik heb jullie beloofd dat ik jullie zou vertellen wat we eigenlijk hebben gedaan de vorige keer, en dat is een heel verhaal, dus zet je maar schrap." De drie keken hem nieuwsgierig aan, en gingen er voor zitten. Jan vertelde in eenvoudige bewoordingen waarom mannen en vrouwen verschillend waren: omdat vrouwen een kind moeten kunnen krijgen, en mannen die moeten verwekken. Vrouwen maken voor dat doel iedere maand een eitje, en mannen hebben een heleboel zaad om dat eitje te bevruchten. Gebeurt dat niet dan wordt het eitje gewoon verwijderd, dat is de menstruatie, gebeurt het wel, dan is de vrouw zwanger, en stopt de menstruatie voor een poosje. En wat zij hadden gedaan, zijn de handelingen om die bevruchting te bereiken. Het lijkt gek, maar behalve die bevruchting is het ook het fijnste wat mannen en vrouwen met elkaar kunnen doen. Na dit verhaal is het zeker vijf minuten doodstil. Francisca heeft het snel door: ondanks het feit dat ze zich totaal niets kan herinneren van enige soortgelijke handeling met haar man destijds, en zich ook niet bewust is van een relatie tussen dingen die haar man met haar zou hebben gedaan en zwangerschap, ze voelt aan dat het iets dergelijks wel moet zijn geweest. "Maar ik ben alleen maar met vingers bevoeld, " zegt ze, "daar komt toch niets van?" "Nee, zoals ik al zei, een eitje kan in je buik in je baarmoeder zitten te wachten op zaad. Maar dat zaad komt alleen uit de pik van de man, als hij klaar komt, en dan nog moet het binnen een bepaalde periode vallen, als het ei rijp is." Alia voelt weer de hete stroom zaad in haar buik die Peter er in heeft gespoten, wat ze zo ontzettend lekker vond, dat ze er steeds aan moet denken: "dus dat lekkere gevoel is zaad? en daar kan ik een kindje van krijgen?" "Ja, dat kan." Jan is nu gedecideerd.

De drie kijken elkaar aan. Wat nu, als het echt zo is. Een klein kind is het laatste waar ze op rekenen, het leven is moeilijk genoeg zonder baby's. Ze kijken heel sip, en Alia barst bijna in huilen uit. Jan zegt tegen haar: "je kan van mij niks krijgen, ik ben niet vruchtbaar, maar van Peter wel. Maar weet je wat, jullie moeten naar een dokter gaan, en als ze zwanger is, moet het weggehaald." Daar moeten ze natuurlijk ook het nodige van weten, maar het eind van het liedje is dat ze besluiten dat beide vrouwen naar de dokter moeten, en een zwangerschap kan niet, maar beide vrouwen willen graag dat ze door kunnen gaan zonder kans op baby's, "dus", zegt Jan, "aan de pil." Francisca zegt nadenkend "welke dokter moeten we dan hebben, hier in het dorp is er toch geen? Ik ben nooit bij een dokter geweest". Jan en Natasja wel, want een dokter uit de nabijgelegen stad heeft hen begeleid in hun pogingen een kind te krijgen. Jan zegt dat hij Natasja zal vragen met hen naar de dokter te gaan, maar vraagt hen dringend niets te vertellen van zijn seks met Francisca. Beide vrouwen lachen hem uit, maar beloven niets te zeggen. "Als het nodig is", voegt Jan toe, "doe ik het zelf wel". Ze spreken af dat Francisca zelf Natasja zal benaderen, die vraagt dan toch advies aan Jan en die zal haar verder overtuigen.

Maar het loopt veel makkelijker dan ze denken. Natasja vermoedt niets, of laat in ieder geval niets merken, en een week later zijn beide vrouwen aan de pil. Zwanger was Alia niet, en dat kon ook niet had de dokter uitgelegd, want Alia was in haar onvruchtbare periode geweest tijdens de seks. Natasja had het geld voor de dokter en de pillen voorgeschoten, hoe ze het terug moest betalen was Francisca niet duidelijk, maar dit was beter dan kindjes maken, had Natasja gezegd. Met wie die seks was geweest, had Natasja niet gevraagd, ze dacht eigenlijk aan een vriendje.

Thuis vertelt ze het hele verhaal in geuren en kleuren. Ze vraagt Jan of hij soms weet wie het vriendje van Alia is, en Jan besluit de gelegenheid te grijpen om Natasja in te lichten, althans gedeeltelijk. "Weet je, die jongen en dat meisje daar leven boven op elkaar, en die moeder weet totaal niets." Ja dat was Natasja ook al opgevallen, dat van Francisca dan. Jan vertelt van de stijve penis, en dat de vrouwen hadden gedacht dat het iets ergs was. Dat Francisca per ongeluk had ontdekt dat als ze de jongen aftrok (ze wist wel niet dat het zo heette), dat er dan spul uit zijn pik kwam en dat het ding dan slap werd. Omdat ze dachten dat een dergelijke "afwijking" kon worden "genezen", hadden ze om beurten de jongen afgetrokken als hij weer een stijve kreeg, en na een paar keer kreeg hij die natuurlijk steeds vaker. Want dat het lekker was had Peter al gauw gemerkt. "Maar van aftrekken wordt toch niemand zwanger, " zegt Natasja verbaasd. Het verhaal heeft haar wel opgewonden, een rode blos kleurt haar wangen, en ze wrijft zonder het te merken al over haar buik. Jan vertelt van de lust die bij Alia en Francisca is opgewekt door de regelmatige trekpartijen, en hoe ze zich zelf geleerd hadden te vingeren. En hoe op een bepaald moment Alia had verzonnen dat ze twee vliegen in n klap konden slaan, door die harde pik van Peter in haar opening te steken, zodat ze alle twee tegelijk hun probleem konden oplossen. "Nee", zei Jan, toen ze dat suggereerde, "zijn moeder had hij niet genaaid". "Dus die heeft niet mee mogen doen met al het lekkers, " zegt Natasja nadenkend. Jan kijkt haar even snel aan: "nou eigenlijk later wel even, want ze heeft mij een keer verleid, toen ze het mij hebben verteld, en ik van dat verhaal knap opgewonden was geworden." Natasja knikt toestemmend: "ik had al zo iets gedacht, en ik vind het niet erg. Francisca is een echte schat, en tenslotte blijf jij mijn man. Eerlijk gezegd heb ik ondertussen iets veel interessanters bedacht, want als jij met Francisca neukt, zie ik niet in waarom Peter mijn probleem niet kan oplossen." Jan heeft een lange minuut nodig om te begrijpen waar ze het over heeft, maar dan ineens slaat de bliksem in: "jij wil een kindje van Peter?" "Ja, waarom niet, jij vind zijn moeder lief genoeg om mee naar bed te gaan, en zo blijft het een beetje in de familie. Volgens mij heb jij Alia ook een beurt gegeven (Jan kleurt en knikt toestemmend), dus als ik die baby krijg mag jij ze alle twee blijven naaien." "Tja", zegt Jan, het is een beetje chantage, "maar wel een prettige, dus O.K.."

Het koekoeksjong Drie dagen later, in het weekend, worden de vrouwen en Peter gevraagd bij Jan en Natasja langs te komen. Die hebben een soort scenario in elkaar gezet om de boel aan de gang te krijgen, hoewel Jan vermoed dat dat wel niet moeilijk zal zijn. Als ze met hun vijven bij elkaar zitten, ziet Peter al snel dat Natasja een uiterst kort rokje aan heeft, waardoor twee fraaie benen zichtbaar worden. Evenals een heel klein wit broekje, dat met moeite haar pruimpje bedekt. Jan manoeuvreert zo dat hij tussen Francisca en Alia op de bank zit, een beetje van Peter en Natasja verwijderd. Als ze een paar minuten hebben gepraat, voornamelijk over het bezoek aan de dokter en de stad, staat Natasja op en gaat iets inschenken. Als ze de glaasjes neerzet, staat ze met haar rug naar Peter toe, en die kijkt bewonderend naar de lekkere billen die hem worden getoond. Het effect laat zich raden: hij begint al een stijve te krijgen. Als ze hun glas leeg hebben, en de blosjes weer wat hoger van de alcohol, staat Natasja weer op, "om naar de WC te gaan" zoals ze zegt, en als ze even later weer gaat zitten, doet ze haar rokje een beetje lager. Om te beginnen kan. Peter niet veel meer zien van het broekje. Dat is ook geen wonder, want dat heeft ze net uitgedaan, en ze zit in haar blootje onder de rok tegenover hem. Jan die weet hoe ver het is, begint met Alia wat te flikflooien. Als hij haar dijen begint te strelen, buigt hij zich gelijktijdig naar Francisca en begint haar op de mond te zoenen. Alia laat zich even strelen, dan pakt ze zijn hand en brengt die naar haar broekje, zodat hij haar kutje kan strelen. De zoen gaat lang door, en Francisca wordt daar zeer heet van. Daarom laat ze haar hand over de harde bobbel in de broek van Jan glijden, en begint hem daar te strelen.

Natasja heeft intussen Peter de inkijk gegeven, die ze zich had voorgenomen. Peter bekijkt met intense ogen de zwarte bos, die zichtbaar wordt, en waardoor net de bovenkant van haar vagina is te zien. Natasja kijkt hem uitdagend aan "ga mee, dan mag je het van dichtbij bekijken, " zegt ze schor, en neemt Peter bij de hand, en beiden gaan naar de slaapkamer. Natasja zegt hem zich uit te kleden, en als ze beiden naakt zijn, duwt ze hem op het bed. Zijn penis staat rechtop, keihard en groter dan ooit. Natasja gaat bij hem zitten, en begint hem met haar mond te bewerken. Ze pakt zijn hand en brengt die naar haar kutje, opdat hij haar zal voelen, wat hij gretig doet. Ze is kletsnat en zeer geil. Al snel is Peter aan actie toe. Natasja die de penis voelt trillen, gaat naast hem op het bed liggen en beduidt hem op haar te komen. Peter laat zich niet bidden, knielt tussen haar benen en brengt zijn penis voor de opening. Natasja beweegt haar onderlijf om de eikel te strelen met haar schaamlippen, hetgeen Peter tot actie brengt, zodat zijn penis langzaam in de natte en zacht pulserende holte glijdt. Natasja voelt de harde paal in haar lijf komen, Peter heeft een iets grotere dan Jan, en langzaam begint het ding in en uit te bewegen. Peter neemt er zijn gemak van en bouwt het langzaam op. Natasja trekt zijn hoofd naar beneden om hem intens en lang te kussen, hun tongen glijden tegen elkaar, en beiden worden steeds verlangender naar het vervolg. Natasja is geil en helemaal kut, en een zacht handje in haar binnenste melkt zachtjes Peter zijn penis. Beiden raken geheel in vervoering, en enige minuten later begint Peter sneller te stoten. Niet lang daarna spuit hij een kwak zaad in haar baarmoeder, Natasja geeft een schreeuw van genot, voelt het warme zaad zich verspreiden, kust hem verwoed, en voelt dan een tweede kwak komen. Direct daarna begint ze zelf hevig te schokken, en komt klaar alsof het het laatste is wat ze zal doen. Hijgend ligt Peter op haar, en aangezien dat al snel te zwaar voor haar wordt, duwt ze hem van zich af. "Lekker?" zegt ze vragend. "Heerlijk." Ze buigt zich nu over hem heen, en begint weer met hem te vrijen. Tussen haar zoenen door fluistert ze "ik hoop dat je me al bevrucht heb, maar voor de zekerheid doen we nog een paar keer, want zo lekker heb ik nog nooit gehad." Dat dit na Jan de eerste vreemde penis is die ze voelt zegt ze er maar niet bij. De hele situatie windt haar vreselijk op, en ze vrijt haar minnaar hevig op, ze is verliefd, en doet alle moeite Peter weer tot actie te bewegen. Bij zo'n jongen duurt dat niet lang, en al gauw is Peter aan een nieuwe rit bezig. Jongens van 16 kunnen het wel een paar uur volhouden, en dat is dus wat Peter die middag doet. Natasja komt ontelbare keren klaar, en de hoeveelheid zaad die Peter in haar spuit zou normaal zeker genoeg zijn om een flinke school van kinderen te voorzien, maar in dit geval hoeft er maar n kindje te worden gemaakt. Peter, die dit echter niet weet, hij denkt helemaal niet, vindt het alleen maar ontzettend lekker, valt na de vierde beurt afgemat neer, en valt binnen enkele seconden in slaap. Natasja ligt met opgetrokken benen achterover om het zaad, dat uit haar begint te stromen, binnen te houden. Ze vindt dat het zaad van haar minnaar alle kans moet krijgen om haar eventueel te bevruchten. Even later valt ze zelf ook die houding in slaap. Als Jan, die zich ook niet onbetuigd heeft gelaten bij de twee andere vrouwen, even later om de hoek van de deur kijkt, voelt hij een steek in zijn buik als hij ziet hoe verliefd Natasja zich in haar slaap over Peter heeft heen gevlijd. Ze houdt hem stevig vast, en houd zijn slappe penis vast, alsof ze hem niet weer wil laten weggaan. Hij trekt zich terug. Hij heeft gezien wat hij wou zien: Natasja zit vol zaad, en ze is gek op die jongen. Zelf is hij een beetje jaloers, maar bedenkt dat hij nu die twee anderen voor zich kan houden. Natasja kan niets zeggen. Natasja wil er ook niets van zeggen: als ze een uur later wakker wordt en de jongen naast zich vindt, maakt ze hem direct wakker voor een volgende liefdes sessie. Ze is werkelijk verliefd, denkt ze verbaasd, en het harde jongenslijf en vooral de keiharde penis maken haar gek van liefde en geilheid. Ze kust hem, ze streelt hem, ze doet alles om hem te laten merken hoe gek ze op hem is. Peter bemerkt niet veel van deze signalen, hij merkt alleen dat ze met hem wil neuken, en dat doet hij dan ook. Bij de tweede sessie ziet hij nog kans om twee keer haar kut te vullen, maar dan valt hij opnieuw in slaap. Later, als ze zich hebben gewassen, gaan ze naar de woonkamer, waar de anderen hen met gelach en vrolijke opmerkingen over de lange duur van hun liefdesspel begroeten. Francisca en Alia, die ondertussen van Jan hebben gehoord dat het de bedoeling is dat Peter Natasja zwanger maakt, vragen of Peter goed zijn best heeft gedaan, "en flink in haar heeft gesproeid." Blozend beaamt Natasja het, en kijkt verliefd naar Peter. Ze streelt hem weer, en geeft hem een zoen, Jan ziet heet met argwaan aan. Ze lijkt wel gekker op die knul dan ze ooit op hem was. en dat is ook zo.

Als ze later naar huis lopen, moet Peter de beide vrouwen alles in geuren en kleuren vertellen. Alia is jaloers: "met mij doe je het altijd maar n keer, en met haar ga je wel vijf keer achter elkaar, " zegt ze pruilend. "Ja, " zegt Peter, "maar Natasja vrijt mij steeds opnieuw op, en ze heeft wel zo'n ontzettend mooi en lekker lijf, ik wordt steeds als ik naar haar kijk, zo gek als wat, en wil weer over haar heen." "Ik denk dat ze verliefd op je is geworden, " zegt Francisca peinzend.Link Trade Contact Disclaimer

Copyright Sexhome.nl 2004-2024